Tag Archives: cach lam cua nhom

Những quy trình làm cửa hiện đại

I. MỤC ĐÍCH: – Quy định này nhằm thống nhất phương pháp sản xuất cửa nhôm định hình – Quy trình nhằm đảm bảo tính chính xác và tiêu chuẩn sản xuất cửa của Công ty CP Việt – Séc. – Xác định được trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân, Bộ phận […]